Smyslové systémy

Tyto informace slouží pro vzdělávací účely. Veškeré rady nejsou náhradou za lékařskou pomoc a péči terapeuta.  Pokud máte podezření na vývojové zpoždění vašeho dítěte nebo potíže se smyslovým zpracováním, prosím, poraďte se s lékařem nebo terapeutem senzorické integrace. Všechny aktivity jsou navrženy tak, aby byly pod dohledem dospělých osob. Vždy k aktivitám přistupujte individuálně vzhledem k věku a schopnostem vašeho dítěte, abyste zamezily možnému zranění nebo například polknutí drobných předmětů malými dětmi. Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru při dokončení kterékoli z těchto činností. Autoři nenesou odpovědnost za škody způsobené vašemu dítěti během těchto činností.

Proprioceptivní systém

Proprioceptivní systém nám poskytuje informace z kloubů, svalů, vazů a jiných pojivových tkání. Umožňuje nám zjistit, kde se nachází naše jednotlivé části těla a co oni dělají (tak i bez zrakové kontroly vím, že mám zvednutou pravou ruku nahoru, pokrčené levé koleno). Receptory jsou v kloubech, svalech a šlachách a vnímají kontrakce, protažení a stlačení.

Symptomy:

 • Špatné vnímání vlastního těla – vědění, kde se nachází jejich tělo nebo části těla v prostoru    
 • Špatná koordinace – pohybují se, nešikovně nebo jsou ztuhlé    
 • Obtížnost třídění množství tlaku (používání nadměrné síly, jako např. lámání pastelky, protrhávání papíru při kreslení) nebo naopak je tlak velmi slabý    
 • Vyhledávají skákání, tlačení, rády se někam mačkají    
 • Odmítají pohybové aktivity, preferují sedavé činnosti    
 • Mohou strkat, bouchat, kousat ostatní děti    
 • Mají rády uzavřenější prostory, kde je něco obklopuje (jsou rády pod stolem, za gaučem, v rohu)
 • Mohou rády žvýkat oblečení, tužky
 • Musí se podívat na to, co dělají
 • Pleskají chodidly o zem, táhnou ruce po stěně při chůzi

Navrhované aktivity:

 • Tlakové masáže nebo tlakové vesty
 • Zátežové pomůcky     
 • Zátěžové aktivity – přetlačování, zvedání a přenášení, mačkání rehabilitačních míčků
 • Aktivity na velkém míči     
 • Trampolíny
 • Balanční plochy
 • Plavání
 • Karate
 • Lezení
 • Opičí dráhy
 • Přenášení láhví s vodou 
 • Tlačení předmětů před sebou
 • Tanec     
 • Hra s bojovými polštáři     
 • Aktivity na dětských hřištích     
 • Žvýkání     
 • Pití brčkem

Vestibulární aparát

Vestibulární systém se nachází ve vnitřním uchu a pomáhá nám zjistit změny ve vztahu ke gravitaci. Jestli sedíte, stojíte, ležíte, jste nahoře, dolů atd. Informuje nás o poloze a pohybu hlavy. To je často označováno jako interní GPS systému našeho těla.

Symptomy:

 • Neochota vzdálit nohy od podložky
 • Nevolnost při rychlém pohybu nebo otáčení 
 • Nevolnosti při jízdě v autě, autobuse, na lodi, v letadle – mohou rychle usínat v dopravních prostředcích
 • Nebo naopak mohou vyhledávat dlouhé točení, houpání a nedělá se jim špatně 
 • Mohou lézt do výšek 
 • Neschopnost stát bez hnutí – stále v pohybu 
 • Nemusí mít povědomí o hloubce a výšce (potíže s chůzí do a ze schodů, po mole) 
 • Potíže s rovnováhou 
 • Potíže s prostorovou orientací

Navrhované aktivity:

 • Použití otáčivé židle nebo sed na míči 
 • Časté pohybové přestávky 
 • Všechny druhy houpaček 
 • Cvičení na velkém gymnastickém míči 
 • Balanční plošiny 
 • Přerušováný pohyb 
 • Skákání na trampolíně 
 • Jízda na kole 
 • Pojízdné desky (skaty) 
 • Skákací lano……? 
 • Válení sudů, kotouly 
 • Skákání do polštářů 
 • Běhání po polštářích, matracích, v nerovném terénu 
 • Cviky s pohybem hlavy, ale i těla do předklonu, záklonu, otáčení v různých polohách (vleže, sedě, na čtyřech, ve stoje, na míči) 
 • Jízda na kole 
 • Jogové pozice

Hmat

Hmatový systém je velmi důležitý pro vnímání a poznávání světa kolem nás. Také je velmi důležitý pro dobré vnímání sama sebe, ale i pro emocionální rozvoj. U dětí často vnímáme změny ve zpracovávání hmatových vjemů ve smyslu zvýšené citlivosti nebo naopak snížené reaktivity.

Symptomy:

 • Nesnesou špinavé ruce 
 • Vybíravost v oblečení, toleruje jen některé materiály, rády nosí jen své obnošené věci 
 • Vadí štítky, gumičky, lístečky na oblečení (musí se odstřihávat) 
 • Může vadit letmý dotek jiné osoby 
 • Nemají rády držet se za ruce 
 • Nechtějí nosit čepice, rukavice, kšiltovky navzdory počasí 
 • Nerady kreslí 
 • Nerady si čistí zuby, stříhají nehty a vlasy, češou 
 • Vyhýbají se nebo naopak vyhledávají hraní v písku, vodě, blátě, chůze na boso 
 • Rády chodí vysvlečení, děti se vysvlékají i několikrát denně 
 • Mají nižší práh bolesti 
 • Vyhledávají dotyk s lidmi/ věcmi

Navrhované aktivity:

 • Taktilní chodníčky (rohožky s různými strukturami) 
 • Masáže pěnovými míčky, míčky s bodlinkami, houbičkami, kartáčky… 
 • Hry s různými texturami (těstoviny, písek, mouka, hlína, plastelína, rýže, vata, sáčky 
 • Hmatová pexesa a koše 
 • Tělové barvy 
 • Práce s těstem, tekutými a slizkými předměty 
 • Mačkání papíru, igelitu 
 • Hraní si ve vaně s mýdlem tekutým, tuhým, koupelovým olejem, pěnou na holení 
 • Střídání teplé a studené vody (buď namáčením rukou nebo nohou do kyblíků nebo sprchou) 
 • Hry proti odporu – přetahování, zvedání a přenášení těžších předmětů 

Zrak

Očima jsme schopni sledovat  své okolí, pohyb očí je plynulý a zárověn schopný precizního rozlišení detailů. Bezpěčně identifikuje, co je blízko a co je daleko. Patří sem také zraková asociace, zraková paměť, zraková diskriminace, zraková sekvenční paměť, zrakový vzor, zrakové popředí a pozadí, zraková stálost, zrakové dokončení, zrakové sekvence, schopnost sledovat očima, zaostření na dálku a na blízku) 

Symptomy:

 • Přecitlivělost na sluneční světlo nebo zářivky 
 • Časté mnutí oka 
 • Rozptýlení z dekorace ve školní třídě nebo doma 
 • Přílišné rozptýlení okolními podněty 
 • Špatná koordinace oko – ruka 
 • Obtíže při čtení a sledování na stránce 
 • Obtíže při kopírování z tabule 
 • Bolesti hlavy při čtení 
 • Přeskakování slova nebo řádků nebo ztrácení místa při čtení 
 • Špatný rukopis a kresba 

Navrhované aktivity:

 • Omezit nástěnné dekorace 
 • Upravit osvětlení doma / ve školní třídě 
 • Ergonomické nastavení pracovního místa, naklopení desky stolu 
 • Užívat barevné záložky pro čtení 
 • Přepisování z knihy místo z tabule 
 • Nastavení monitoru 
 • Doporučujeme vyšetření ortoptistou 
 • Aktivity podporující koordinaci oko – ruka (házení a chytání oběma i jednou rukou, menší i větší míče, házení míčem o zeď nebo zem a chytání, přenášení míčku na raketě, který nesmí spadnout, pinkání míčkem a raketou nad sebou, kuželky, pinpong, navlékání korálků, kroužků, malování a překreslování na velkém papíře, kreslení oběma rukama současně…) 
 • Puzzle, skládání barevných obrázků 
 • Vyhledávání detailů na obrázku 

Čich

Když jíme, nejdříve cítíme, jak to voní. Pokud to voní dobře, máme chuť to ochutnat. Pokud nám to dobře nevoní, vysílá varování, že se nám to nemusí líbit nebo že je to pro nás nebezpečné jíst. Vůně prochází chemickými receptory s přímým neuronovým spojením s limbickým systémem (zodpovědným za emoční paměť). To je často důvod, proč jsou naše emoce spojené s vůní a jídlem.

Symptomy:

 • Přecitlivělost na některé vůně a pachy 
 • Může to souviset s vybíravostí v jídle (odmítání jídla, pocit na zvracení) 
 • Nadměrné vyhledávání některých vůní 
 • Časté čichání k lidem a předmětům

Navrhované aktivity:

 • Vonné svíčky 
 • Čichová pexesa (hádání vůní ovoce, bylin, zeleniny, koření…) 
 • Vytváření vonícího těsta, láhví 
 • Používejte přírodní vůně, chemickým se spíše vyhýbejte (parfémy) 
 • Bylinkové zahrádky 
 • Aroma lampy – doporučujeme pracovat s vůněmi, které se nám líbí.

Sluch

Sluchový systém zpracovává zvuky ve smyslu poslechu slyšeného, interpretaci a filtraci. Důležitou schopností centrálního nervového systému je rozlišení zvuků podstatných od těch, které jsou součástí prostředí, ve kterém se pohybujeme, ale nemusíme na ně reagovat. To zahrnuje (sluchovou asociaci, sluchovou sekvenční paměť, sluchové popředí a pozadí, sluchová syntéza a analýza, sluchové porozumění, sluchová diskriminace, sluchové dokončení, mluvení) Sluchový systém zpracovává zvuky ve smyslu poslechu slyšeného, interpretaci a filtraci. Důležitou schopností centrálního nervového systému je rozlišení zvuků podstatných od těch, které jsou součástí prostředí, ve kterém se pohybujeme, ale nemusíme na ně reagovat.

Symptomy senzitivity:

 • Přecitlivělost na hlasité, náhlé zvuky (fén, sekačka na trávu, mixér, vysavač, náklaďák) 
 • Rozptýlenost hlukem pozadí (neschopnost odfiltrovat zvuky v pozadí) 
 • Opožděná řeč 
 • Možné infekce a záněty ucha v minulosti 
 • Zakrývání si často oušek 
 • Dožadování se opakovaně, co jste říkali 
 • Potíže se čtením 
 • Neobvykle vysoká hlasitost nebo nízká hlasitost hlasu 
 • Zdá se, že často ignorují rodiče nebo učitele 
 • Špatné porozumění řeči

Navrhované aktivity:

 • Zjednodušte pokyny pro vaše dítě 
 • Mluvte na dítě pomaleji 
 • Doprovázejte slovní pokyny vizualizací 
 • Před nepříjemnými hlasitými zvuky můžete sami dítěti zakrýt uši 
 • Můžete vyzkoušet terapeutické poslechové programy 
 • Hra na hudební nástroje pomáhá zlepšovat sluchové schopnosti 
 • Poslech klasické hudby působí stimulačně na centrální nervový systém 
 • Vhodné jsou rytmické pohybové aktivity 
 • Sluchová pexesa (můžete si vyrobit sami) 
 • Užívání sluchátek nebo ucpávek do uší pro omezení rušivých zvuků 
 • Zapínání přístrojů vytvářející tzv. bílý šum např.větrák

Chuť

Chuť a čich jsou velmi úzce spojeny.

Symptomy zvýšené či snížené citlivosti:

 • Citlivost při čištění zubů
 • Vybíravost v jídle (přecitlivělost na některé struktury potravin)
 • Časté kousání a žvýkání nepoživatelných předmětů (oblečení, tužky, hračky) 
 • Nadměrné slinění 
 • Nadměrný strach ze zubaře

Navrhované aktivity:

 • Žvýkačky 
 • Kousátka na krk nebo do ruky
 • Vibrační zubní kartáček
 • Logovibrátory 
 • Pití slámkou
 • Vytváření ochutnávkových lahví a misek s různými bezpečnými potravinami s různými vůněmi nebo příchutěmi (zvláště tvrdé a křupavé potraviny) 
 • Foukání bublin
 • Pití ze sportovní láhve 
 • Další foukací aktivity (foukání vlajícího papírového kapesníku, frkačky, píšťalky, foukání papírové koule nebo vyfouknutého vajíčka) 
 • Masáže obličeje
 • Zkoumání různých textur, hmatovy box 
 • Hry s těstem, prstovými barvami

Interocepce

Intercepční systém je vnitřní senzorický systém těla. Receptory pro tento systém se nacházejí v orgánech, svalech a pokožce. Interocepce je zodpovědná za pocity hladu, žízně, změny teploty a jiné pocity vnitřního těla.

Symptomy:

 • Obtíže při toaletě 
 • Časté nehody pomočování 
 • Nikdy se necítí žíznivý ani hladový
 • Nebo může neustále cítit žízeň nebo hlad 
 • Obtížnost při rozpoznávání a interpretaci vnitřních stavů těla nebo pocitů (pocit horkosti / chladu, bolest atd). 
 • Obtížná regulace emocí a pocitů (nemají pocit, že jsou naštvaní před tím, než ústně nebo fyzicky útočí). 
 • Rozptýlený vnitřními fyziologickými vjemy jako například slyšení vlastního srdečního tepu. 
 • Může použít zvuk k zakrytí nechtěnných senzorických podnětů.

Navrhované aktivity:

 • Jóga
 • Těžké pracovní činnosti 
 • Výstražné činnosti 
 • Opakované a rytmické vestibulární vstupy 
 • Vizuální výzvy a pokyny k identifikaci a komunikaci emocí 
 • Sociální příběhy