Pro koho je SI

děti s nerovnoměrným psychomotorickým vývojem, multisystémovou poruchou

děti s hyperaktivitou a poruchou pozornosti

děti s dyspraxií

děti s vývojovou dysfázií

děti, které nedosahují výkonů běžných pro jejich vrstevníky

děti příliš bojácné nebo naopak příliš agresivní

děti, které netolerují nebo negativně reagují na sebeobslužné činnosti

děti s Downovým syndromem nebo jinými genetickými vadami

děti s poruchami nebo podezřením na poruchu autistického spektra

děti s fyzickým či kombinovaným znevýhodněním na základě poškození centrálního nervového systému.