Workshop:

„Přístup Senzorická Integrace a možnosti jeho využití v praxi“

Motto: „Terapie je umění a umění je terapie“ (Jane Ayres)

Co je přístup Senzorická Integrace: Senzorická integrace je takové uspořádání (organizace) smyslových vjemů z okolního i vnitřního prostředí jedince, tak aby mohly být využívány pro cílené jednání a chování jedince v běžném životě. Přístup Senzorická Integrace je vědecky ověřená metoda, která pomáhá dětem s poruchou senzorického procesování optimalizovat zpracování smyslových vjemů a zařadit se do běžného každodenního života.

Časový plán: Workshop je navržen ve třech dvoudenních blocích, které na sebe v souvislostech navazují.

Obsah workshopu: 

1.blok „Vědecký základ SI, vymezení terminologie jednotlivých smyslových systémů“ 

Cílem je seznámit účastníky se základními myšlenkami a teoriemi přístupu Senzorická Integrace a převedení těchto myšlenek do praxe. Teoreticky budou probrány všechny senzorické systémy a jejich souvislost s obtížemi v dětském věku.

2.blok „Hodnocení senzorického procesování v dětském věku“ 

Účastníkům budou představeny postupy využitelné při hodnocení stavu senzorického procesování u dětí. Základem kvalitní terapeutické intervence je identifikace obtíží v senzorickém procesování. Vyšetření jednotlivých senzorických systémů přispívá k nastavení terapeutických cílů a k úspěšně vedené terapii. Tomuto tématu se budeme podrobně věnovat, součástí bude praktické vyzkoušení testovacích možností přímo na místě a jejich následné využití v praxi (formou vyšetření vlastního klienta). 

3.blok „Praktické využití SI přístupu v terapeutické intervenci“ 

Poslední část provede účastníky zásadami vedení terapeutického působení a možnostmi ověření věrohodnosti SI intervence. Budeme se věnovat praktickým postupům, jak v terapii ovlivňovat jednotlivé senzorické systémy a jak pracovat s jejich propojováním. Pochopení věrohodnosti přístupu se dotkneme v rozboru videoukázek z terapeutické praxe.

Komu je workshop určen: ergoterapeut, fyzioterapeut, logoped

Termíny: 1. blok: 23. – 24. 10. 2020

2. blok: 20. – 21. 11. 2020

3. blok: 22. – 23. 1. 2021

Cena: 4 500,- Kč/ za jeden blok workshopu

3 600,- Kč pro členy ASI/ za jeden blok workshopu

Místo konání: Praha (bude upřesněno u jednotlivých bloků)

Lektoři: Mgr. Petra Dvořáková, Mgr. Veronika Husovská, Bc. Zdenka Hyttichová, Mgr. Klára Šimková (bude upřesněno u každého bloku)

Členská schůze se uskuteční dne 5.6. 2020 od 18h v restauraci Potrefená Husa, Praha – Albertov, Na slupi 2102/2b, Praha 2

Setkání terapeutů a příznivců SIPŘESUNUTO NA JARO 2021 !!!


Rádi bychom Vás pozvali na 3. Setkání Asociace senzorické integrace. V letošním roce se bude konat dne 13. 6. 2020 v Pardubicích, v DRS Lentilka, Prodloužená 278. Stejně jako v minulých letech budou na programu odborné příspěvky, sdílení zkušeností z praxe a také členská schůze ASI. Setkání je určeno pro odbornou veřejnost, rehabilitačních profesí a lékařů. 

Připravujeme nový termín Informačního kurzu.

WORKSHOP

SENZORICKÁ INTEGRACE S MINIMÁLNÍMI NÁROKY NA VYBAVENÍ

Kdy: 18. – 19. 10. 2019

Pá: 9 – 16:30h, So: 9 -16h

Kde: CENTRUM DĚTSKÉ ERGOTERAPIE PLAY SI

U Okrouhlíku 3305/9, Praha 5

Lektor: Mgr. Petra Dvořáková, PhDr. Michaela Málková PhD.

Cena: 3400,- Kč

Cena pro členy ASI: 2800,- Kč

Workshop je určen pro odborníky, kteří již absolvovali Informační nebo obdobný kurz o SI

WorkShop info

Workshop přihláška

INFORMAČNÍ KURZ O SENZORICKÉ INTEGRACI

Kdy: 21.9. 2019, 9-15h

Kde: RC Jablíčkov Praha 10, Počernická 524/64

Lektor: Bc. Zdenka Hyttichová

Cena: 1500,- Kč

Cena pro členy ASI: 1000,- Kč

kurz info

kurz přihláška

2.SETKÁNÍ ASOCIACE SENZORICKÉ INTEGRACE

Kdy: 27.4. 2019, 10-16h

Kde: RC Jablíčkov Praha 10, Počernická 524/64

Předběžný program 2.setkání ASI:

Mgr. Michala Bulířová: Využití SI v rané péči

Mgr. Petra Dvořáková: Typologie chování dětí s SPD (sensory processing disorder)

Bc. Zdenka Hyttichová: Členská schůze ASI, informace a hospodaření ASI, plány do budoucna

PaedDr. Jana Hrčová, Ph.D.: Aplikáci senzorickej integrácie u detí s poruchou autistického spektra

PhDr. Michala Málková Ph.D.; Mgr. Petra Dvořáková: Terapie SI s minimálními nároky na vybavení

Mgr. Musilová a Mgr. Janečková: Vzájemná spolupráce SenzaErga a společnosti SENSEi

Bc. Šimonovská: Benaudira – sluchový trénink

MÁME NOVÝ FACEBOOK!

Sledujte nás na https://https://www.facebook.com/Asociace-senzorické-integrace-2272583343015718/

PROBĚHLO:

Seminář o Senzorické integraci

SEMINÁŘ JE OBSAZEN, O DALŠÍCH TERMÍNECH VÁS BUDEME INFORMOVAT

Kdy: 1.12. 2018 Kde: RC Jablíčkov Praha 10, Počernická 524/64 Cena: 1500,- Kč Pro členy ASI 1000,-Kč Lektor: Bc. Zdenka Hyttichová Seminář je otevřen pro odbornou veřejnost. V případě zájmu nás kontaktujte.

21.11.2018 Prezentace na DNI FYZIOTERAPIE A ERGOTERAPIE v Pardubicích

26.9.2018 Prezentace na ČAE

V rámci konference ČAE byla představena ASI.

1. Setkání terapeutů SI v Pardubicích

Ve dnech 21.- 22.4. 2018 se uskutečnilo 1. setkání terapeutů SI. Akce proběhla na společenské i odborné úrovni v pardubické Lentilce.

O plánovaných akcích budete brzy informováni.